Chuyển tới nội dung
28
Khách đã mua bảo hiểm TNDS
Liên hệ với chúng tôi dù bảo hiểm TNDS chưa hết hạn để nhận được tư vấn từ sớm, bảo lưu ưu đãi,...

Xe bán tải

290.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Xe 5 chỗ

290.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Xe 7 chỗ

525.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Xe 8 chỗ

525.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Xe 11 chỗ

525.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Xe 16 chỗ

838.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Xe 29 chỗ

1.205.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Xe 35 chỗ

1.205.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Xe 45 chỗ

1.205.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Xe máy, môtô

30.000đ/năm
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Giao tận tay

Xe tải dưới 3T

560.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Từ 3 đến 8T

1.095.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Từ 8 đến 15T

1.810.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Trên 15 tấn

2.110.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau

Xe đầu kéo

3.168.000đ/năm
 • Giảm giá lên tới 40%
 • Viết nối thời hạn cũ
 • Thanh toán sau